Eng

Будь ласка, переверніть екран.

Кольорові скельця: життя посеред інших

Люди різні. Розмаїття цінностей та традицій формує множинний всесвіт культури, і кожен в ньому отримує власну оптику — кольорове скло, крізь яке бачить світ. Контексти культур нашаровуються повсякденно, світогляди зтикаються, виникають та розв’язуються конфлікти. Коли людина натрапляє на відмінне від «свого», звичного, вона вагається: «Як взаємодіяти з іншим?». Пошук шляхів до порозуміння триває у суспільних, державних дискусіях, набуваючи форм різних політичних концепцій.
Мультикультуралізм як ідеологія фокусується на збереженні культурних відмінностей, їх підтримці на державному рівні. Україна приймає політику рівності між усіма національними та етнічними групами, оскільки має складний культурний ландшафт. Яким чином розв'язуються повсякденні суперечності, що виникають всередині та між різними групами? Які культури взаємодіють в Україні? Наскільки вони рівноправні?
Виставковий проєкт розглядає рухливий культурний ландшафт країни, фокусуючись на п’яти темах:
- Стереотипи: як формується й руйнується упереджене ставлення до «інших»;
- Історичне коріння: дослідження культурних кодів, які людина вважає своїми; питання культурної належності;
- Образ культури: формування, трансформації, багатошаровість;
- Механізми конструювання історії: робота з архівом та культурною спадщиною;
- Образ дому: пошук та визначення свого місця серед інших.
До експозиції увійшли проєкти, що порушують питання минулого та сьогодення українського культурного простору. Які відповіді на них має мультикультуралізм та як він може зарадити у розв'язанні конфліктів? Чи сумісні цінності мультикультуралізму як ідеології з українськими реаліями? Ми запрошуємо поміркувати над цими питаннями, долучившись до перегляду виставки.


Про проєкт